Filtrele

Elinizdeki anket formu, Antalya Su ve Atıksu İdaresince yürütülen 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında yapılmaktadır. Anketi dikkatli ve tarafsız bir şekilde cevaplandırmanız; gerek paydaşlarımızın memnuniyet düzeyinin belirlenmesi ve gerekse Stratejik Planın başarılı bir şekilde hazırlanması açısından önemlidir. Çalışmaya verdiğiniz destekten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız.
Vazgeç
Gönder